سقف کاذب ساختمان تهرانسر

سقف کاذب ساختمان تهرانسر

سقف کاذب ساختمان تهرانسر

سقف کاذب و تاثیر آن در دیزاین منزل
طراحان داخلی از برخی مصالح برای پوشاندن سقف استفاده میکنند اما گاهی هم آنها را نمایان باقی میگذارد از این رو بهترین کار استفاده از سقف کاذب میباشد.
یکی از تغییراتی که میتوان در دکوراسیون داخلی منزل ایجاد کرد استفاده از سقف کاذب با طراحی خاص و جذاب می باشد. که این نوع تغییر بهترین نوع تغیر است که به خانه ی شما قشنگی دو برابری میدهد.

پروژ ه های دیگر

Call Now Buttonبا ما تماس بگیرید